2MASS J02360396+6125070 [#203653247]

Souřadnice

This system is located at: -4277.625 / 110.59375 / -4293.90625

Galaktické souřadnice R: 6 062,008 / l: 135,109 / b: 1,045
Rovníkové koordináty: Stoupání 2h 36m 3,909s / Deklinace: 61° 25'6,943''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (21 to 22 758 ls), Earth-like world (358 255 to 537 316 ls), Water world (293 768 to 1 137 712 ls), Ammonia world (743 305 to 2 022 600 ls), Terraformable (279 036 to 556 765 ls)

Předpokládaná hodnota: 49 647 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Rise Kraven on 25. 1. 2016 12:19:56.

78 ships passed through 2MASS J02360396+6125070 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J02360396+6125070 space in the last 24 hours.