2MASS J03290216+3116114 [#29251812795345]

Souřadnice

This system is located at: -469.65625 / -477.21875 / -1182.65625

Galaktické souřadnice R: 1 359,040 / l: 158,341 / b: -20,557
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 2,032s / Deklinace: 31° 16'10,596''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (36 to 54 ls), Water world (29 to 114 ls), Ammonia world (74 to 202 ls), Terraformable (28 to 56 ls)

Předpokládaná hodnota: 23 909 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Arilent.

36 ships passed through 2MASS J03290216+3116114 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03290216+3116114 space in the last 24 hours.