2MASS J02343148+6130350 [#149422573]

Souřadnice

This system is located at: -4281.625 / 111.59375 / -4267.28125

Galaktické souřadnice R: 6 046,028 / l: 134,904 / b: 1,058
Rovníkové koordináty: Stoupání 2h 34m 31,489s / Deklinace: 61° 30'35,038''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (9 to 2 240 ls), Earth-like world (35 259 to 52 881 ls), Water world (28 912 to 111 971 ls), Ammonia world (73 154 to 199 060 ls), Terraformable (27 462 to 54 796 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 371 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Daimon Rom.

24 ships passed through 2MASS J02343148+6130350 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J02343148+6130350 space in the last 24 hours.