2MASS J05351382-0527368 [#174401574872065]

Souřadnice

This system is located at: 590.5625 / -428.65625 / -1062.28125

Galaktické souřadnice R: 1 288,779 / l: 209,071 / b: -19,427
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 13,450s / Deklinace: -5° 27'36,442''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (72 to 108 ls), Water world (59 to 229 ls), Ammonia world (150 to 407 ls), Terraformable (56 to 112 ls)

Předpokládaná hodnota: 4 206 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Corbin Moran on 29. 11. 2014 23:58:13.

35 ships passed through 2MASS J05351382-0527368 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05351382-0527368 space in the last 24 hours.