2MASS J21532393+4720542 [#22623336736081]

Souřadnice

This system is located at: -2821.78125 / -269.09375 / -218.84375

Galaktické souřadnice R: 2 843,018 / l: 94,435 / b: -5,431
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 23,982s / Deklinace: 47° 20'54,106''


Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by _Campion.

1 ship passed through 2MASS J21532393+4720542 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21532393+4720542 space in the last 24 hours.