2MASS J02344764+6126171 [#6056051189]

Souřadnice

This system is located at: -4214.4375 / 104.375 / -4208.75

Galaktické souřadnice R: 5 957,009 / l: 134,961 / b: 1,004
Rovníkové koordináty: Stoupání 2h 34m 47,655s / Deklinace: 61° 26'16,908''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (9 to 1 628 ls), Earth-like world (25 627 to 38 436 ls), Water world (21 014 to 81 385 ls), Ammonia world (53 171 to 144 684 ls), Terraformable (19 960 to 39 827 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 346 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Havran.

22 ships passed through 2MASS J02344764+6126171 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J02344764+6126171 space in the last 24 hours.