2MASS J21532961+4713542 [#29217722082633]

Souřadnice

This system is located at: -3017.03125 / -293.09375 / -230.78125

Galaktické souřadnice R: 3 040,007 / l: 94,374 / b: -5,533
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 29,853s / Deklinace: 47° 13'53,780''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (36 to 54 ls), Water world (29 to 113 ls), Ammonia world (74 to 201 ls), Terraformable (28 to 55 ls)

Předpokládaná hodnota: 2 406 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by aydenane on 2. 3. 2023 14:58:04.

1 ship passed through 2MASS J21532961+4713542 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21532961+4713542 space in the last 24 hours.