2MASS J05351797-0530315 [#297547145618417]

Souřadnice

This system is located at: 611.9375 / -443.5625 / -1098.25

Galaktické souřadnice R: 1 333,180 / l: 209,126 / b: -19,433
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 17,736s / Deklinace: -5° 30'33,003''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (32 to 49 ls), Water world (27 to 103 ls), Ammonia world (67 to 183 ls), Terraformable (25 to 50 ls)

Předpokládaná hodnota: 17 848 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by ilfire on 8. 7. 2017 22:58:02.

14 ships passed through 2MASS J05351797-0530315 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05351797-0530315 space in the last 24 hours.