2MASS J19411876+4011547 [#112030091835]

Souřadnice

This system is located at: -7342.21875 / 1139.4375 / 2106.78125

Galaktické souřadnice R: 7 723,019 / l: 73,990 / b: 8,484
Rovníkové koordináty: Stoupání 19h 41m 18,813s / Deklinace: 40° 11'54,950''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 29 ls), Earth-like world (450 to 674 ls), Water world (369 to 1 428 ls), Ammonia world (933 to 2 538 ls), Terraformable (350 to 699 ls)

Předpokládaná hodnota: 3 631 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by AMEINU.

3 ships passed through 2MASS J19411876+4011547 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J19411876+4011547 space in the last 24 hours.