11 Aquilae [#2072044898675]

Markov's Claim [#3527418624]
Typ:
Planetární základna
Kosmické těleso:
11 Aquilae B 3 a (17 347 ls)
Souřadnice: 32.5128 / -164.569

Příslušnost
Nezávislý
Státní zřízení
Diktátorství
Ekonomika:
Kolonie

Služby:
Komodity
Vybavení
Apex Interstellar Transport, Contacts, Crew Lounge, Frontline Solutions, Missions, Pioneer Supplies, Refuel, Repair, Restock, Search and Rescue, Tuning, Universal Cartographics, Vista Genomics

Stav frakce:
None

Zakázáno:
Slaves
Vyberte prosím službu ve stanici, kterou chcete detailně zobrazit.