11 Aquilae [#2072044898675]

Markov's Claim [#3527418624]
Typ:
Posterunek Planetarny
Ciało niebieskie:
11 Aquilae B 3 a (17 347 ls)
Współrzędne: 32.5128 / -164.569

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Dyktatura
Ekonomia:
Kolonia

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
Apex Interstellar Transport, Contacts, Crew Lounge, Frontline Solutions, Missions, Pioneer Supplies, Refuel, Repair, Restock, Search and Rescue, Tuning, Universal Cartographics, Vista Genomics

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Slaves
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.