LTT 4487 [#3657399571162]

Coordenadas

This system is located at: 63.03125 / 30 / 26.6875

Galactic coordinates: R: 74,734 / l: 292,948 / b: 23,667
Equatorial coordinates: Right ascension: 12h 4m 44,641s / Declination: -38° 17'51,321''


Reserve level: Major

Habitable zone:
Metal-rich body (1 to 8 ls), Earth-like world (122 to 183 ls), Water world (100 to 388 ls), Ammonia world (254 to 690 ls), Terraformable (95 to 190 ls)

Estimated value: 35.216 cr

Sistema Distancia Subido por Distancia calculada  
Scheau Phoe HT-O d7-9 8.230,94 a.l. 81AZ3
12/4/19 23:32
8.230,94 a.l.  
Scheau Phoe ID-Z d1-8 8.736,41 a.l. 81AZ3
12/4/19 23:32
8.736,41 a.l.  
Gludgae BU-G b11-0 5.544,36 a.l. 81AZ3
12/4/19 23:32
5.544,36 a.l.  
Eodgols BK-R d4-60 10.898,09 a.l. 81AZ3
12/4/19 23:32
10.898,09 a.l.  
Plaa Ain RG-Y d318 9.299,78 a.l. 81AZ3
12/4/19 23:32
9.299,78 a.l.  
Grea Flyao FI-O c8-0 52.536,78 a.l. Gombari Noah
14/9/18 23:04
52.536,78 a.l.  
HIP 34342 775,03 a.l. Inhumierer
12/6/18 17:59
775,03 a.l.  
HIP 30238 854,52 a.l. Inhumierer
12/6/18 17:59
854,52 a.l.  
HIP 28802 969,06 a.l. Inhumierer
12/6/18 17:59
969,06 a.l.  
HIP 30431 918,82 a.l. Inhumierer
12/6/18 17:37
918,82 a.l.  
HIP 28148 844,38 a.l. Inhumierer
12/6/18 17:37
844,38 a.l.  
HIP 33484 970,81 a.l. Inhumierer
12/6/18 17:37
970,81 a.l.  
HIP 30891 970,95 a.l. Inhumierer
12/6/18 17:37
970,95 a.l.  
HIP 28536 843,52 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:48
843,52 a.l.  
HIP 24632 889,68 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:48
889,68 a.l.  
HIP 27990 1.005,53 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:48
1.005,53 a.l.  
HIP 24563 808,17 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:48
808,17 a.l.  
HIP 26188 763,78 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:48
763,78 a.l.  
HIP 30606 991,66 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:48
991,66 a.l.  
HIP 26243 947,98 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:48
947,98 a.l.  
HIP 25462 866,91 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:48
866,91 a.l.  
HIP 24312 970,19 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:48
970,19 a.l.  
HIP 23874 845,25 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:48
845,25 a.l.  
HIP 28766 945,29 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:40
945,29 a.l.  
HIP 27358 863,30 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:40
863,30 a.l.  
HIP 27418 846,50 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:40
846,50 a.l.  
HIP 27718 827,25 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:40
827,25 a.l.  
HIP 24531 888,33 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:40
888,33 a.l.  
HIP 25470 878,65 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:40
878,65 a.l.  
HIP 25553 568,83 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:36
568,83 a.l.  
HIP 21782 866,03 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:36
866,03 a.l.  
HIP 25121 800,55 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:36
800,55 a.l.  
Uctailts UP-P b6-0 50.691,95 a.l. Inhumierer
11/6/18 17:32
50.691,95 a.l.  
HD 44172 1.078,97 a.l. Inhumierer
5/6/18 17:45
1.078,97 a.l.  
HD 89768 1.605,26 a.l. Inhumierer
5/6/18 17:45
1.605,26 a.l.  
HD 178695 2.323,13 a.l. Inhumierer
5/6/18 17:41
2.323,13 a.l.  
Byeia Aeb AA-A h0 32.920,88 a.l. Suganami
24/6/16 10:02
32.920,88 a.l.  
Yaimiae QT-O d7-5 40.840,69 a.l. Suganami
24/6/16 10:02
40.840,69 a.l.  
Dryaa Flyi OU-F c27-678 19.276,12 a.l. Suganami
24/6/16 10:02
19.276,12 a.l.  
Phoi Aod ZW-U c19-149 24.616,29 a.l. Suganami
24/6/16 10:02
24.616,29 a.l.  
Hyphaukh HO-W b16-0 22.161,21 a.l. Suganami
24/6/16 10:02
22.161,21 a.l.  
Ooctat NI-B d13-14 61.019,13 a.l. Suganami
24/6/16 10:02
61.019,13 a.l.  
Eictach MN-Q d6-7 60.312,23 a.l. Suganami
24/6/16 10:02
60.312,23 a.l.  
Syriveia NI-B d13-1 55.451,29 a.l. Suganami
24/6/16 10:02
55.451,29 a.l.  
Phroi Bloae JZ-E c28-0 47.169,46 a.l. Suganami
24/6/16 10:02
47.169,46 a.l.  
Hypi Aim WQ-B c27-3 13.128,14 a.l. Inhumierer
2/6/16 15:57
13.128,14 a.l.