2MASS J05350136-0524132 [#55654587442153]

Координати

This system is located at: 613.34375 / -446.78125 / -1106.8125

Галактичні координати: R: 1 341,953 / l: 208,993 / b: -19,447
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 5h 35m 1,140s / Схилення: -5° 24'12,091''


Рівень резервів: Багатий

Зона життєпридатності:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (35 to 53 ls), Water world (29 to 112 ls), Ammonia world (73 to 198 ls), Terraformable (27 to 55 ls)

Приблизна вартість: 17 897 кр

Система Відстань Відправник Розраховано