V886 Centauri [#2931071912299]

100,00%
V886 Centauri / White Dwarf (DA) Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
14 298 CR

Hmotnosti Slunce:
1,1367
Hvězdný radius:
0,0057
Stáří:
1 674 million years
Svítivost:
VII

Povrchová teplota:
27 375 K
V886 Centauri A Belt
Class:
Rocky

Mass:
199 250 000 000 000 Mt

Inner radius:
7 017 km
Outer radius:
2 518 400 km
V886 Centauri 1 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
769 ls
Předpokládaná hodnota:
4 904 CR

Hmotností Země:
499,8272
Hvězdný rádius:
74 676 km

Reserve level:
Nízké

Gravitace:
3,65 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
141 K
V886 Centauri 2 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
768 ls
Předpokládaná hodnota:
544 CR

Hmotností Země:
6,1250
Hvězdný rádius:
13 066 km

Tlak na povrchu:
17 260,84 atmosfér

Reserve level:
Nízké

Gravitace:
1,46 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane

Povrchová teplota:
402 K
V886 Centauri 3 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
962 ls
Předpokládaná hodnota:
31 632 CR

Hmotností Země:
1 053,4047
Hvězdný rádius:
76 808 km

Reserve level:
Nízké

Gravitace:
7,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
243 K
V886 Centauri 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
961 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0170
Hvězdný rádius:
2 245 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
100 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Po (0,3%)
V886 Centauri 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
961 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0209
Hvězdný rádius:
2 401 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
95 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Sn (0,7%) Po (0,3%)
V886 Centauri 3 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
963 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0119
Hvězdný rádius:
1 996 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
88 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) V (2,9%) Y (0,7%) W (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 3 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
959 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0206
Hvězdný rádius:
2 389 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
84 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Sb (0,7%)
V886 Centauri 3 d a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
961 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
826 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
84 K

Materiály:
S (29,4%) C (24,7%) P (15,8%) Fe (9,0%) Ni (6,8%) Se (4,6%) Cr (4,1%) Mn (3,7%) Te (0,8%) Nb (0,6%) Hg (0,4%)
V886 Centauri 3 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
958 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0076
Hvězdný rádius:
1 722 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
79 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) W (0,7%)
V886 Centauri 4 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
999 ls
Předpokládaná hodnota:
522 CR

Hmotností Země:
3,7938
Hvězdný rádius:
11 468 km

Tlak na povrchu:
0,76 atmosfér

Gravitace:
1,17 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium

Povrchová teplota:
67 K
V886 Centauri 5 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 427 ls
Předpokládaná hodnota:
1 061 CR

Hmotností Země:
1 810,6890
Hvězdný rádius:
73 587 km

Reserve level:
Nízké

Gravitace:
13,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
407 K
V886 Centauri 5 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 428 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0283
Hvězdný rádius:
2 650 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
126 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Ru (0,8%) W (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 5 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 424 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0292
Hvězdný rádius:
2 677 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
83 K

Materiály:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Se (4,4%) Ge (3,6%) As (1,6%) Cd (1,0%) Sn (0,8%) Y (0,7%)
V886 Centauri 5 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 423 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0199
Hvězdný rádius:
2 364 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
78 K

Materiály:
S (28,3%) C (23,8%) P (15,3%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Mn (5,2%) As (1,6%) Zr (1,5%) Sb (0,8%) W (0,7%) Hg (0,6%)
V886 Centauri 5 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 417 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0316
Hvězdný rádius:
2 749 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
V886 Centauri 5 e / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 416 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0319
Hvězdný rádius:
2 757 km

Tlak na povrchu:
1,39 atmosfér

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane

Povrchová teplota:
140 K
V886 Centauri 6 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
1 793 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0117
Hvězdný radius:
0,0568
Stáří:
1 674 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
384 K
V886 Centauri 6 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 795 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0042
Hvězdný rádius:
1 133 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
84 K

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) As (2,5%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Y (1,2%)
V886 Centauri 6 b / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 789 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
1 080 km

Tlak na povrchu:
19,80 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane

Povrchová teplota:
193 K
V886 Centauri 6 c / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 789 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0017
Hvězdný rádius:
988 km

Tlak na povrchu:
16,50 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane

Povrchová teplota:
189 K
V886 Centauri 6 d / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 784 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0055
Hvězdný rádius:
1 445 km

Tlak na povrchu:
0,36 atmosfér

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane

Povrchová teplota:
112 K
V886 Centauri 6 d a / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 784 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
546 km

Tlak na povrchu:
4,88 atmosfér

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Methane

Povrchová teplota:
152 K
V886 Centauri 6 e / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 807 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0216
Hvězdný rádius:
2 426 km

Tlak na povrchu:
1,06 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane

Povrchová teplota:
120 K
V886 Centauri 6 e a / Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 807 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
795 km

Tlak na povrchu:
10,18 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane

Povrchová teplota:
158 K
V886 Centauri 6 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 803 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0094
Hvězdný rádius:
1 850 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
60 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,3%) As (1,6%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 6 g / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 805 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0096
Hvězdný rádius:
1 861 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
57 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) As (1,6%) Nb (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 7 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 354 ls
Předpokládaná hodnota:
1 135 CR

Hmotností Země:
2 871,7339
Hvězdný rádius:
68 698 km

Reserve level:
Nízké

Gravitace:
24,75 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
682 K
V886 Centauri 7 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 352 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0086
Hvězdný rádius:
1 428 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
185 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) V (4,7%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Nb (1,3%)
V886 Centauri 7 b / Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
2 357 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0111
Hvězdný rádius:
1 714 km

Tlak na povrchu:
496,79 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide

Povrchová teplota:
532 K
V886 Centauri 7 c / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 349 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0147
Hvězdný rádius:
1 963 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
115 K

Materiály:
S (24,0%) C (20,2%) Fe (15,6%) P (12,9%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Se (3,8%) Zr (1,8%) Mo (1,0%) Sn (0,9%) Y (0,9%)
V886 Centauri 7 c a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 349 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
876 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
115 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Te (1,0%) W (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 7 d / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 356 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0080
Hvězdný rádius:
1 614 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
108 K

Materiály:
S (23,8%) C (20,0%) Fe (15,2%) P (12,8%) Ni (11,5%) Mn (6,3%) Se (3,7%) V (3,7%) Cd (1,2%) Sb (0,9%) W (0,8%)
V886 Centauri 7 e / Icy body
Vzdálenost k cíli:
2 345 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0727
Hvězdný rádius:
3 598 km

Tlak na povrchu:
0,02 atmosfér

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon

Povrchová teplota:
101 K
V886 Centauri 8 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 477 ls
Předpokládaná hodnota:
1 070 CR

Hmotností Země:
1 914,0214
Hvězdný rádius:
73 594 km

Reserve level:
Nízké

Gravitace:
14,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
435 K
V886 Centauri 8 a / Icy body
Vzdálenost k cíli:
2 479 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0100
Hvězdný rádius:
1 792 km

Tlak na povrchu:
638,40 atmosfér

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide

Povrchová teplota:
524 K
V886 Centauri 8 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 477 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0221
Hvězdný rádius:
2 448 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
116 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 8 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 474 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0171
Hvězdný rádius:
2 250 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
102 K

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Nb (0,8%) Ru (0,7%) Sn (0,7%)
V886 Centauri 8 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 480 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0292
Hvězdný rádius:
2 680 km

Gravitace:
0,17 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
94 K

Materiály:
S (28,7%) C (24,1%) P (15,5%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Ge (3,7%) As (1,7%) Zr (1,5%) Te (1,0%) Sn (0,8%) W (0,7%)
V886 Centauri 8 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 484 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0270
Hvězdný rádius:
2 612 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
87 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 9 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
3 145 ls
Předpokládaná hodnota:
735 CR

Hmotností Země:
109,9085
Hvězdný rádius:
23 816 km

Tlak na povrchu:
31,26 atmosfér

Gravitace:
7,88 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Helium

Povrchová teplota:
35 K
V886 Centauri 9 a / Icy body
Vzdálenost k cíli:
3 178 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,9389
Hvězdný rádius:
10 072 km

Tlak na povrchu:
0,40 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium

Povrchová teplota:
32 K
V886 Centauri 10 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
5 425 ls
Předpokládaná hodnota:
646 CR

Hmotností Země:
35,2675
Hvězdný rádius:
19 780 km

Tlak na povrchu:
6,22 atmosfér

Reserve level:
Nízké

Gravitace:
3,67 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Helium

Povrchová teplota:
27 K