V886 Centauri [#2931071912299]

100,00%
V886 Centauri / White Dwarf (DA) Star
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
14 298 cr

Masy Słońca:
1,1367
Promienia Słońca:
0,0057
Wiek:
1 674 milionów lat
Jasność:
VII

Temperatura powierzchni:
27 375 K
V886 Centauri A Belt
Class:
Rocky

Mass:
199 250 000 000 000 Mt

Inner radius:
7 017 km
Outer radius:
2 518 400 km
V886 Centauri 1 / Class I gas giant
Dystans do celu:
769 ls
Szacowana wartość:
4 904 cr

Masy Ziemi:
499,8272
Promień:
74 676 km

Poziom rezerwy:
Niski

Grawitacja:
3,65 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
141 K
V886 Centauri 2 / Icy body
Dystans do celu:
790 ls
Szacowana wartość:
544 cr

Masy Ziemi:
6,1250
Promień:
13 066 km

Ciśnienie na powierzchni:
17 260,84 atmosfer

Poziom rezerwy:
Niski

Grawitacja:
1,46 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Thick Methane

Temperatura powierzchni:
402 K
V886 Centauri 3 / Class II gas giant
Dystans do celu:
962 ls
Szacowana wartość:
31 632 cr

Masy Ziemi:
1 053,4047
Promień:
76 808 km

Poziom rezerwy:
Niski

Grawitacja:
7,26 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
243 K
V886 Centauri 3 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
961 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0170
Promień:
2 245 km

Grawitacja:
0,14 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
100 K

Materiały:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Po (0,3%)
V886 Centauri 3 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
961 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0209
Promień:
2 401 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
95 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Sn (0,7%) Po (0,3%)
V886 Centauri 3 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
963 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0119
Promień:
1 996 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
88 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) V (2,9%) Y (0,7%) W (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 3 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
964 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0206
Promień:
2 389 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
Water Magma
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
84 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Sb (0,7%)
V886 Centauri 3 d a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
964 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0008
Promień:
826 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
84 K

Materiały:
S (29,4%) C (24,7%) P (15,8%) Fe (9,0%) Ni (6,8%) Se (4,6%) Cr (4,1%) Mn (3,7%) Te (0,8%) Nb (0,6%) Hg (0,4%)
V886 Centauri 3 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
961 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0076
Promień:
1 722 km

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
79 K

Materiały:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Sb (0,7%) W (0,7%)
V886 Centauri 4 / Icy body
Dystans do celu:
994 ls
Szacowana wartość:
522 cr

Masy Ziemi:
3,7938
Promień:
11 468 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,76 atmosfer

Grawitacja:
1,17 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Helium

Temperatura powierzchni:
67 K
V886 Centauri 5 / Class III gas giant
Dystans do celu:
1 432 ls
Szacowana wartość:
1 061 cr

Masy Ziemi:
1 810,6890
Promień:
73 587 km

Poziom rezerwy:
Niski

Grawitacja:
13,60 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
407 K
V886 Centauri 5 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 428 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0283
Promień:
2 650 km

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
126 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Ru (0,8%) W (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 5 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 430 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0292
Promień:
2 677 km

Grawitacja:
0,17 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
83 K

Materiały:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Se (4,4%) Ge (3,6%) As (1,6%) Cd (1,0%) Sn (0,8%) Y (0,7%)
V886 Centauri 5 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 426 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0199
Promień:
2 364 km

Grawitacja:
0,14 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
78 K

Materiały:
S (28,3%) C (23,8%) P (15,3%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Mn (5,2%) As (1,6%) Zr (1,5%) Sb (0,8%) W (0,7%) Hg (0,6%)
V886 Centauri 5 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 440 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0316
Promień:
2 749 km

Grawitacja:
0,17 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
73 K

Materiały:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Sb (0,7%)
V886 Centauri 5 e / Icy body
Dystans do celu:
1 436 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0319
Promień:
2 757 km

Ciśnienie na powierzchni:
1,39 atmosfer

Grawitacja:
0,17 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Methane

Temperatura powierzchni:
140 K
V886 Centauri 6 / Y (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
1 793 ls
Szacowana wartość:
1 200 cr

Masy Słońca:
0,0117
Promienia Słońca:
0,0568
Wiek:
1 674 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
384 K
V886 Centauri 6 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
1 790 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0042
Promień:
1 133 km

Grawitacja:
0,13 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
84 K

Materiały:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) As (2,5%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Y (1,2%)
V886 Centauri 6 b / Icy body
Dystans do celu:
1 797 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0023
Promień:
1 080 km

Ciśnienie na powierzchni:
19,80 atmosfer

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Thick Methane

Temperatura powierzchni:
193 K
V886 Centauri 6 c / Icy body
Dystans do celu:
1 797 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0017
Promień:
988 km

Ciśnienie na powierzchni:
16,50 atmosfer

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Thick Methane

Temperatura powierzchni:
189 K
V886 Centauri 6 d / Icy body
Dystans do celu:
1 794 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0055
Promień:
1 445 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,36 atmosfer

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Methane

Temperatura powierzchni:
112 K
V886 Centauri 6 d a / Icy body
Dystans do celu:
1 794 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
546 km

Ciśnienie na powierzchni:
4,88 atmosfer

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Methane

Temperatura powierzchni:
152 K
V886 Centauri 6 e / Icy body
Dystans do celu:
1 798 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0216
Promień:
2 426 km

Ciśnienie na powierzchni:
1,06 atmosfer

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Methane

Temperatura powierzchni:
120 K
V886 Centauri 6 e a / Icy body
Dystans do celu:
1 798 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0007
Promień:
795 km

Ciśnienie na powierzchni:
10,18 atmosfer

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Thick Methane

Temperatura powierzchni:
158 K
V886 Centauri 6 f / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 790 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0094
Promień:
1 850 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
60 K

Materiały:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Se (4,3%) As (1,6%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 6 g / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 803 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0096
Promień:
1 861 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
57 K

Materiały:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) As (1,6%) Nb (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 7 / Class III gas giant
Dystans do celu:
2 351 ls
Szacowana wartość:
1 135 cr

Masy Ziemi:
2 871,7339
Promień:
68 698 km

Poziom rezerwy:
Niski

Grawitacja:
24,75 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
682 K
V886 Centauri 7 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 352 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0086
Promień:
1 428 km

Grawitacja:
0,17 G

Wulkanizm:
Metallic Magma
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
185 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,4%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) V (4,7%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Nb (1,3%)
V886 Centauri 7 b / Rocky Ice world
Dystans do celu:
2 353 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0111
Promień:
1 714 km

Ciśnienie na powierzchni:
496,79 atmosfer

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
Major Rocky Magma
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide

Temperatura powierzchni:
532 K
V886 Centauri 7 c / Rocky Ice world (Landable)
Dystans do celu:
2 346 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0147
Promień:
1 963 km

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
115 K

Materiały:
S (24,0%) C (20,2%) Fe (15,6%) P (12,9%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Se (3,8%) Zr (1,8%) Mo (1,0%) Sn (0,9%) Y (0,9%)
V886 Centauri 7 c a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 346 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0010
Promień:
876 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
115 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Te (1,0%) W (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 7 d / Rocky Ice world (Landable)
Dystans do celu:
2 357 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0080
Promień:
1 614 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
108 K

Materiały:
S (23,8%) C (20,0%) Fe (15,2%) P (12,8%) Ni (11,5%) Mn (6,3%) V (3,7%) Se (3,7%) Cd (1,2%) Sb (0,9%) W (0,8%)
V886 Centauri 7 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 346 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0727
Promień:
3 598 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,02 atmosfer

Grawitacja:
0,23 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thin Argon

Temperatura powierzchni:
101 K

Materiały:
S (28,0%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Se (4,4%) V (3,1%) As (1,6%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) Sn (0,8%)
V886 Centauri 8 / Class III gas giant
Dystans do celu:
2 487 ls
Szacowana wartość:
1 070 cr

Masy Ziemi:
1 914,0214
Promień:
73 594 km

Poziom rezerwy:
Niski

Grawitacja:
14,38 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
435 K
V886 Centauri 8 a / Icy body
Dystans do celu:
2 482 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0100
Promień:
1 792 km

Ciśnienie na powierzchni:
638,40 atmosfer

Grawitacja:
0,13 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide

Temperatura powierzchni:
524 K
V886 Centauri 8 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 487 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0221
Promień:
2 448 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
116 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 8 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 483 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0171
Promień:
2 250 km

Grawitacja:
0,14 G

Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
102 K

Materiały:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Nb (0,8%) Ru (0,7%) Sn (0,7%)
V886 Centauri 8 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 486 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0292
Promień:
2 680 km

Grawitacja:
0,17 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
94 K

Materiały:
S (28,7%) C (24,1%) P (15,5%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Ge (3,7%) As (1,7%) Zr (1,5%) Te (1,0%) Sn (0,8%) W (0,7%)
V886 Centauri 8 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 479 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0270
Promień:
2 612 km

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
87 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
V886 Centauri 9 / Icy body
Dystans do celu:
3 180 ls
Szacowana wartość:
735 cr

Masy Ziemi:
109,9085
Promień:
23 816 km

Ciśnienie na powierzchni:
31,26 atmosfer

Grawitacja:
7,88 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
Thick Helium

Temperatura powierzchni:
35 K
V886 Centauri 9 a / Icy body
Dystans do celu:
3 145 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
1,9389
Promień:
10 072 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,40 atmosfer

Grawitacja:
0,78 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Helium

Temperatura powierzchni:
32 K
V886 Centauri 10 / Icy body
Dystans do celu:
5 415 ls
Szacowana wartość:
646 cr

Masy Ziemi:
35,2675
Promień:
19 780 km

Ciśnienie na powierzchni:
6,22 atmosfer

Poziom rezerwy:
Niski

Grawitacja:
3,67 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
Thick Helium

Temperatura powierzchni:
27 K