2MASS J21532194+4720304 [#5029003208009]

16,00%
2MASS J21532194+4720304 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3945
Hvězdný radius:
0,5472
Stáří:
5 492 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 178 K
2MASS J21532194+4720304 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
80 352 000 000 000 Mt

Inner radius:
751 200 km
Outer radius:
1 769 800 km
2MASS J21532194+4720304 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 ls
Předpokládaná hodnota:
13 586 CR

Hmotností Země:
0,1932
Hvězdný rádius:
3 667 km

Gravitace:
0,58 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
879 K

Materiály:
Fe (23,7%) Ni (18,0%) S (16,8%) C (14,1%) P (9,0%) Zn (6,5%) Ge (4,9%) Se (2,6%) Cd (1,8%) Sn (1,5%) Sb (1,0%)
2MASS J21532194+4720304 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
12 ls
Předpokládaná hodnota:
14 575 CR

Hmotností Země:
0,5929
Hvězdný rádius:
5 186 km

Gravitace:
0,90 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
669 K

Materiály:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,3%) C (12,9%) Cr (9,8%) P (8,3%) Zn (5,9%) V (5,4%) Nb (1,5%) Mo (1,4%) Te (1,2%)
Vzdálenost k cíli:
130 ls
Předpokládaná hodnota:
112 302 CR

Hmotností Země:
3,6263
Hvězdný rádius:
10 984 km

Tlak na povrchu:
1 119,91 atmosfér

Gravitace:
1,22 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
277 K