2MASS J21532194+4720304 [#10798721929890]

Souřadnice

This system is located at: -3204.9375 / -305.71875 / -248.09375

Galaktické souřadnice R: 3 229,031 / l: 94,426 / b: -5,433
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 22,059s / Deklinace: 47° 20'31,082''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 16 ls), Earth-like world (257 to 386 ls), Water world (211 to 816 ls), Ammonia world (533 to 1 452 ls), Terraformable (200 to 400 ls)

Předpokládaná hodnota: 344 539 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Hans FromTchermanni.

6 ships passed through 2MASS J21532194+4720304 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21532194+4720304 space in the last 24 hours.