2MASS J21532194+4720304 [#10798721929890]

100,00%
2MASS J21532194+4720304 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 213 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7227
Hvězdný radius:
0,7979
Stáří:
5 492 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 635 K
2MASS J21532194+4720304 B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
102 718 ls
Předpokládaná hodnota:
1 213 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7188
Hvězdný radius:
0,7373
Stáří:
5 492 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
5 143 K
2MASS J21532194+4720304 B 1 / Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
102 805 ls
Předpokládaná hodnota:
282 545 CR

Hmotností Země:
0,9483
Hvězdný rádius:
5 988 km

Tlak na povrchu:
4,02 atmosfér

Gravitace:
1,08 G

Vulkanismus:
Minor Rocky Magma
Atmosféra:
Suitable for water-based life
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
270 K
2MASS J21532194+4720304 B 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
102 847 ls
Předpokládaná hodnota:
15 262 CR

Hmotností Země:
1,1393
Hvězdný rádius:
6 325 km

Tlak na povrchu:
1,39 atmosfér

Gravitace:
1,16 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
236 K
2MASS J21532194+4720304 B 3 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
102 845 ls
Předpokládaná hodnota:
13 844 CR

Hmotností Země:
0,2652
Hvězdný rádius:
4 054 km

Tlak na povrchu:
1,60 atmosfér

Gravitace:
0,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
204 K
2MASS J21532194+4720304 B 4 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
101 632 ls
Předpokládaná hodnota:
13 886 CR

Hmotností Země:
0,2790
Hvězdný rádius:
4 118 km

Tlak na povrchu:
2,55 atmosfér

Gravitace:
0,67 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
231 K
2MASS J21532194+4720304 B 5 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
101 634 ls
Předpokládaná hodnota:
13 568 CR

Hmotností Země:
0,1887
Hvězdný rádius:
3 643 km

Tlak na povrchu:
0,88 atmosfér

Gravitace:
0,58 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
144 K
Vzdálenost k cíli:
103 182 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,6864
Hvězdný rádius:
8 695 km

Tlak na povrchu:
5 314,98 atmosfér

Gravitace:
0,91 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Ammonia-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
498 K
Vzdálenost k cíli:
103 181 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0977
Hvězdný rádius:
3 934 km

Tlak na povrchu:
0,03 atmosfér

Gravitace:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
112 K
Vzdálenost k cíli:
103 795 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,5103
Hvězdný rádius:
8 462 km

Tlak na povrchu:
5 598,78 atmosfér

Gravitace:
0,86 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Ammonia-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
461 K
Vzdálenost k cíli:
99 555 ls
Předpokládaná hodnota:
508 CR

Hmotností Země:
2,7924
Hvězdný rádius:
10 484 km

Tlak na povrchu:
0,21 atmosfér

Gravitace:
1,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
77 K
Vzdálenost k cíli:
99 567 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1251
Hvězdný rádius:
8 109 km

Tlak na povrchu:
3 595,98 atmosfér

Gravitace:
0,70 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
366 K
Vzdálenost k cíli:
106 127 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4915
Hvězdný rádius:
8 764 km

Tlak na povrchu:
0,36 atmosfér

Gravitace:
0,79 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
68 K