2MASS J21533613+4717065 [#7233663673689]

100,00%
2MASS J21533613+4717065 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3086
Hvězdný radius:
0,4919
Stáří:
9 690 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 828 K
2MASS J21533613+4717065 AB 5 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
1 336 ls
Předpokládaná hodnota:
890 CR

Hmotností Země:
508,9861
Hvězdný rádius:
75 929 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,59 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
124 K
2MASS J21533613+4717065 AB 6 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 364 ls
Předpokládaná hodnota:
3 091 CR

Hmotností Země:
8,4275
Hvězdný rádius:
29 987 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
56 K
2MASS J21533613+4717065 AB 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 364 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
580 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K

Materiály:
S (28,1%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Ge (3,7%) Zn (3,4%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Te (1,0%) Hg (0,6%)
2MASS J21533613+4717065 AB 7 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 155 ls
Předpokládaná hodnota:
3 903 CR

Hmotností Země:
79,1998
Hvězdný rádius:
53 755 km

Gravitace:
1,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
48 K
2MASS J21533613+4717065 AB 7 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 155 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
815 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Zn (3,4%) As (1,6%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
2MASS J21533613+4717065 AB 7 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 155 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
856 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Sb (0,8%) Sn (0,7%) W (0,7%)
2MASS J21533613+4717065 AB 7 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 156 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
850 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
38 K

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Tc (0,4%)
2MASS J21533613+4717065 AB 7 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 156 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0010
Hvězdný rádius:
876 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Minor Nitrogen Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
38 K

Materiály:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Se (4,4%) Ge (3,7%) As (1,6%) Sn (0,8%) W (0,7%) Tc (0,5%)
2MASS J21533613+4717065 AB 7 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 156 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
759 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
38 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J21533613+4717065 AB 7 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 156 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
690 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
38 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Se (4,3%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J21533613+4717065 AB 7 g / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 153 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
761 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
38 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Sn (0,7%) Y (0,7%)
2MASS J21533613+4717065 AB 7 h / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 154 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
751 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
37 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Nb (0,8%)
Vzdálenost k cíli:
2 191 ls
Předpokládaná hodnota:
541 CR

Hmotností Země:
5,7882
Hvězdný rádius:
12 858 km

Tlak na povrchu:
1,05 atmosfér

Gravitace:
1,42 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
38 K
Vzdálenost k cíli:
259 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
2,0851
Hvězdný rádius:
9 666 km

Tlak na povrchu:
8 807,33 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,91 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Ammonia-rich

Povrchová teplota:
605 K
2MASS J21533613+4717065 AB 1 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
258 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
545 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
115 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,3%) As (1,6%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Mo (0,8%)
2MASS J21533613+4717065 AB 1 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
258 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
472 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
115 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Nb (0,8%)
2MASS J21533613+4717065 AB 1 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
260 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
496 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
115 K

Materiály:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (2,9%) Cd (0,9%) Nb (0,8%) Tc (0,4%)
2MASS J21533613+4717065 AB 2 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
439 ls
Předpokládaná hodnota:
2 748 CR

Hmotností Země:
2,1496
Hvězdný rádius:
13 552 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,48 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
89 K
2MASS J21533613+4717065 AB 3 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
650 ls
Předpokládaná hodnota:
29 519 CR

Hmotností Země:
635,4778
Hvězdný rádius:
77 121 km

Gravitace:
4,35 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
168 K
2MASS J21533613+4717065 AB 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
651 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0051
Hvězdný rádius:
1 510 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
83 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Se (4,3%) Ge (3,6%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Nb (0,9%)
2MASS J21533613+4717065 AB 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
647 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0051
Hvězdný rádius:
1 516 km

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
79 K

Materiály:
S (28,0%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Se (4,4%) Zn (3,4%) Zr (1,5%) Mo (0,8%) Sn (0,8%) Po (0,3%)
2MASS J21533613+4717065 AB 3 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
654 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0148
Hvězdný rádius:
2 144 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
76 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) V (3,0%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)
2MASS J21533613+4717065 AB 4 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
843 ls
Předpokládaná hodnota:
898 CR

Hmotností Země:
540,7655
Hvězdný rádius:
76 468 km

Gravitace:
3,76 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
141 K
2MASS J21533613+4717065 AB 4 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
844 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0353
Hvězdný rádius:
2 844 km

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
78 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%)
2MASS J21533613+4717065 AB 4 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
842 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0112
Hvězdný rádius:
1 953 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Ge (3,5%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) W (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
849 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0065
Hvězdný rádius:
1 640 km

Tlak na povrchu:
0,46 atmosfér

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
114 K
Vzdálenost k cíli:
836 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0046
Hvězdný rádius:
1 458 km

Tlak na povrchu:
0,36 atmosfér

Gravitace:
0,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
109 K
Vzdálenost k cíli:
3 100 ls
Předpokládaná hodnota:
570 CR

Hmotností Země:
10,1073
Hvězdný rádius:
14 890 km

Tlak na povrchu:
1,77 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,85 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K
2MASS J21533613+4717065 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
127 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1563
Hvězdný radius:
0,3025
Stáří:
9 690 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 639 K
2MASS J21533613+4717065 B A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
13 793 000 000 000 Mt

Inner radius:
356 120 km
Outer radius:
1 299 700 km
2MASS J21533613+4717065 B 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
121 ls
Předpokládaná hodnota:
11 976 CR

Hmotností Země:
0,0139
Hvězdný rádius:
1 565 km

Gravitace:
0,23 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
548 K

Materiály:
Fe (21,4%) Ni (16,2%) S (14,9%) C (12,6%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,0%) Ge (4,4%) Cd (1,7%) Ru (1,3%) W (1,2%)