2MASS J21533613+4717065 [#3926774256290]

Souřadnice

This system is located at: -3188.6875 / -308.09375 / -246.59375

Galaktické souřadnice R: 3 213,014 / l: 94,422 / b: -5,503
Rovníkové koordináty: Stoupání 21h 53m 36,332s / Deklinace: 47° 17'5,774''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (2 to 13 ls), Earth-like world (206 to 309 ls), Water world (169 to 655 ls), Ammonia world (428 to 1 164 ls), Terraformable (161 to 320 ls)

Předpokládaná hodnota: 282 589 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Fridman86.

9 ships passed through 2MASS J21533613+4717065 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J21533613+4717065 space in the last 24 hours.