2MASS J21533613+4717065 [#3926774256290]

100,00%
2MASS J21533613+4717065 A / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 211 CR

Hmotnosti Slunce:
0,6016
Hvězdný radius:
0,7464
Stáří:
9 690 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 291 K
2MASS J21533613+4717065 A 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
127 ls
Předpokládaná hodnota:
14 217 CR

Hmotností Země:
0,4062
Hvězdný rádius:
4 626 km

Tlak na povrchu:
1,90 atmosfér

Gravitace:
0,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
579 K
2MASS J21533613+4717065 A 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
189 ls
Předpokládaná hodnota:
162 374 CR

Hmotností Země:
0,4023
Hvězdný rádius:
4 613 km

Tlak na povrchu:
1,45 atmosfér

Gravitace:
0,77 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Povrchová teplota:
435 K
Vzdálenost k cíli:
318 ls
Předpokládaná hodnota:
101 070 CR

Hmotností Země:
0,9401
Hvězdný rádius:
6 532 km

Tlak na povrchu:
255,45 atmosfér

Gravitace:
0,90 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
249 K
Vzdálenost k cíli:
601 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,3804
Hvězdný rádius:
8 570 km

Tlak na povrchu:
2 381,47 atmosfér

Gravitace:
0,76 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
406 K
Vzdálenost k cíli:
608 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1733
Hvězdný rádius:
8 166 km

Tlak na povrchu:
2 050,28 atmosfér

Gravitace:
0,72 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
203 K
Vzdálenost k cíli:
772 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,2761
Hvězdný rádius:
8 373 km

Tlak na povrchu:
2 265,64 atmosfér

Gravitace:
0,74 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
384 K
Vzdálenost k cíli:
984 ls
Předpokládaná hodnota:
504 CR

Hmotností Země:
2,4834
Hvězdný rádius:
10 169 km

Tlak na povrchu:
11 393,18 atmosfér

Gravitace:
0,98 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
575 K
Vzdálenost k cíli:
1 468 ls
Předpokládaná hodnota:
510 CR

Hmotností Země:
2,9301
Hvězdný rádius:
10 659 km

Tlak na povrchu:
13 121,55 atmosfér

Gravitace:
1,05 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
476 K
2MASS J21533613+4717065 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
63 335 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1641
Hvězdný radius:
0,3462
Stáří:
9 690 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 713 K