2MASS J21534087+4715422 [#5850919604898]

100,00%
2MASS J21534087+4715422 / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 214 CR

Hmotnosti Slunce:
0,7891
Hvězdný radius:
0,8544
Stáří:
1 142 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
4 890 K
2MASS J21534087+4715422 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
129 250 000 000 000 Mt

Inner radius:
926 340 km
Outer radius:
2 229 800 km
2MASS J21534087+4715422 B Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
45 938 000 000 000 000 Mt

Inner radius:
6 649 500 km
Outer radius:
425 570 000 km
2MASS J21534087+4715422 1 / Y (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
2 254 ls
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0117
Hvězdný radius:
0,0596
Stáří:
1 142 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
347 K
Vzdálenost k cíli:
2 260 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4689
Hvězdný rádius:
6 660 km

Tlak na povrchu:
4,17 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,43 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
111 K
2MASS J21534087+4715422 2 / Class IV gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 208 ls
Předpokládaná hodnota:
1 181 CR

Hmotností Země:
3 772,2927
Hvězdný rádius:
63 698 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
37,82 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
968 K
2MASS J21534087+4715422 2 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 209 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0324
Hvězdný rádius:
2 206 km

Gravitace:
0,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
184 K

Materiály:
Fe (20,2%) S (19,7%) C (16,6%) Ni (15,3%) P (10,6%) Cr (9,1%) Se (3,1%) Zr (2,4%) Mo (1,3%) Sn (1,2%) Po (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
3 193 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3279
Hvězdný rádius:
5 877 km

Tlak na povrchu:
7,57 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Nitrogen
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
113 K