Ooscs Auf GC-S d5-1 [#42857894195]

Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 217 CR

Hmotnosti Slunce:
0,9336
Hvězdný radius:
29,1427
Stáří:
12 863 million years
Svítivost:
IIIb

Povrchová teplota:
2 744 K
Ooscs Auf GC-S d5-1 1 / Metal-rich body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
204 ls
Předpokládaná hodnota:
32 920 CR

Hmotností Země:
0,5989
Hvězdný rádius:
4 164 km

Gravitace:
1,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
1 004 K

Materiály:
Fe (32,9%) Ni (24,9%) Cr (14,8%) Mn (13,6%) Zn (8,9%) Sn (2,2%) W (1,8%) Po (0,9%)
Ooscs Auf GC-S d5-1 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
274 ls
Předpokládaná hodnota:
15 074 CR

Hmotností Země:
0,9609
Hvězdný rádius:
6 010 km

Gravitace:
1,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
865 K

Materiály:
Fe (22,1%) Ni (16,8%) S (15,7%) C (13,2%) Mn (9,1%) P (8,5%) Zn (6,0%) Ge (4,7%) Sn (1,4%) Y (1,3%) W (1,2%)
Ooscs Auf GC-S d5-1 3 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
373 ls
Předpokládaná hodnota:
15 229 CR

Hmotností Země:
1,1069
Hvězdný rádius:
6 269 km

Gravitace:
1,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
741 K

Materiály:
Fe (21,1%) Ni (15,9%) S (14,9%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,0%) Zn (5,7%) Mo (1,4%) Ru (1,3%) Hg (0,9%)
Ooscs Auf GC-S d5-1 4 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
501 ls
Předpokládaná hodnota:
15 086 CR

Hmotností Země:
0,9717
Hvězdný rádius:
6 031 km

Gravitace:
1,09 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
639 K

Materiály:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,4%) C (13,0%) Cr (9,8%) Mn (9,0%) P (8,3%) Se (2,4%) Sn (1,4%) Ru (1,3%) W (1,2%)
Ooscs Auf GC-S d5-1 5 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
682 ls
Předpokládaná hodnota:
15 146 CR

Hmotností Země:
1,0265
Hvězdný rádius:
6 130 km

Gravitace:
1,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
548 K

Materiály:
Fe (21,0%) Ni (15,9%) S (14,9%) C (12,5%) Cr (9,4%) Mn (8,7%) P (8,0%) Zn (5,7%) Mo (1,4%) Sn (1,4%) Ru (1,3%)
Ooscs Auf GC-S d5-1 6 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
829 ls
Předpokládaná hodnota:
15 218 CR

Hmotností Země:
1,0955
Hvězdný rádius:
6 250 km

Gravitace:
1,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
496 K

Materiály:
Fe (22,4%) Ni (16,9%) S (15,9%) C (13,4%) Cr (10,1%) P (8,6%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Nb (1,5%) Y (1,3%) W (1,2%)
Ooscs Auf GC-S d5-1 7 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
832 ls
Předpokládaná hodnota:
14 748 CR

Hmotností Země:
0,7047
Hvězdný rádius:
5 475 km

Gravitace:
0,96 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
496 K

Materiály:
Fe (21,7%) Ni (16,4%) S (15,4%) C (13,0%) Cr (9,8%) Mn (9,0%) P (8,3%) Se (2,4%) Nb (1,5%) Mo (1,4%) Te (1,2%)
Ooscs Auf GC-S d5-1 8 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 207 ls
Předpokládaná hodnota:
15 140 CR

Hmotností Země:
1,0207
Hvězdný rádius:
6 120 km

Tlak na povrchu:
76,62 atmosfér

Gravitace:
1,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide

Povrchová teplota:
1 153 K