Ooscs Auf GC-S d5-1 [#42857894195]

Ooscs Auf GC-S d5-1
Typ:
CN Star
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 217 CR

Stáří:
12 863 million years
Svítivost:
IIIb

Hmotnosti Slunce:
0,9336
Hvězdný radius:
29,1427

Povrchová teplota:
2 744 K


Absolutní velikost:
0,7403
Rychlost rotace:
87,4 d