2MASS J03291294+3118146 [#24855108789297]

100,00%
2MASS J03291294+3118146 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2734
Hvězdný radius:
0,4470
Stáří:
10 260 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 574 K
2MASS J03291294+3118146 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
55 878 000 000 000 Mt

Inner radius:
519 390 km
Outer radius:
1 566 200 km
2MASS J03291294+3118146 A 1 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
7 ls
Předpokládaná hodnota:
11 766 CR

Hmotností Země:
0,0086
Hvězdný rádius:
1 344 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
713 K

Materiály:
Fe (22,4%) Ni (16,9%) S (15,8%) C (13,3%) Mn (9,2%) P (8,5%) V (5,5%) Ge (4,7%) Sn (1,5%) W (1,2%) Sb (1,0%)
2MASS J03291294+3118146 A 2 / High metal content world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
10 ls
Předpokládaná hodnota:
11 352 CR

Hmotností Země:
0,0029
Hvězdný rádius:
941 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
613 K

Materiály:
Fe (21,1%) Ni (15,9%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,1%) V (5,2%) Nb (1,4%) Mo (1,4%) Te (1,2%)
2MASS J03291294+3118146 AB 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
125 ls
Předpokládaná hodnota:
13 615 CR

Hmotností Země:
0,2004
Hvězdný rádius:
3 713 km

Tlak na povrchu:
0,49 atmosfér

Gravitace:
0,59 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
255 K
2MASS J03291294+3118146 AB 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
186 ls
Předpokládaná hodnota:
13 871 CR

Hmotností Země:
0,2740
Hvězdný rádius:
4 096 km

Tlak na povrchu:
0,54 atmosfér

Gravitace:
0,66 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
155 K
2MASS J03291294+3118146 B / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
49 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0898
Hvězdný radius:
0,2112
Stáří:
10 260 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 162 K
2MASS J03291294+3118146 B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
8 502 700 000 000 Mt

Inner radius:
251 520 km
Outer radius:
1 080 800 km
2MASS J03291294+3118146 C / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
2 093 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0859
Hvězdný radius:
0,2002
Stáří:
10 260 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 330 K
2MASS J03291294+3118146 C A Belt
Class:
Rocky

Mass:
33 243 000 000 000 Mt

Inner radius:
272 150 km
Outer radius:
1 064 900 km
2MASS J03291294+3118146 C 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 124 ls
Předpokládaná hodnota:
12 303 CR

Hmotností Země:
0,0268
Hvězdný rádius:
1 944 km

Tlak na povrchu:
11,66 atmosfér

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
Thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
317 K
2MASS J03291294+3118146 C 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 124 ls
Předpokládaná hodnota:
11 853 CR

Hmotností Země:
0,0106
Hvězdný rádius:
1 445 km

Tlak na povrchu:
5,97 atmosfér

Gravitace:
0,21 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Thick Carbon dioxide
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
292 K
2MASS J03291294+3118146 C 3 / Rocky Ice world (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 074 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0362
Hvězdný rádius:
2 357 km

Gravitace:
0,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
112 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,6%) P (10,0%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) Ge (4,1%) Cd (1,5%) Sn (1,3%) Te (1,1%)