2MASS J05351346+0955253 [#16069216510817]

100,00%
2MASS J05351346+0955253 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2773
Hvězdný radius:
0,4577
Stáří:
10 370 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 656 K
2MASS J05351346+0955253 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
5 826 200 000 Mt

Inner radius:
525 210 km
Outer radius:
1 667 300 km
2MASS J05351346+0955253 1 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
186 ls
Předpokládaná hodnota:
742 CR

Hmotností Země:
119,0938
Hvězdný rádius:
62 242 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,25 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
136 K
Vzdálenost k cíli:
516 ls
Předpokládaná hodnota:
530 CR

Hmotností Země:
4,5499
Hvězdný rádius:
11 705 km

Tlak na povrchu:
0,89 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,35 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium

Povrchová teplota:
69 K
2MASS J05351346+0955253 3 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 855 ls
Předpokládaná hodnota:
3 411 CR

Hmotností Země:
23,0527
Hvězdný rádius:
39 539 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
0,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
41 K
2MASS J05351346+0955253 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 855 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
599 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
36 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,6%) Ni (9,5%) Cr (5,7%) V (3,1%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Sn (0,8%) Y (0,8%)
2MASS J05351346+0955253 3 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 855 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
494 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
36 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
2MASS J05351346+0955253 3 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 853 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0009
Hvězdný rádius:
867 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,6%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J05351346+0955253 3 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 850 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
579 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Sn (0,7%) W (0,7%) Tc (0,4%)
2MASS J05351346+0955253 3 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 860 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
571 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K

Materiály:
S (28,4%) C (23,9%) P (15,3%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Zn (3,5%) V (3,1%) Zr (1,5%) Y (0,8%) W (0,7%) Hg (0,6%)