2MASS J05351346+0955253 [#16069216510817]

Souřadnice

This system is located at: 392.21875 / -320.15625 / -1456.53125

Galaktické souřadnice R: 1 542,018 / l: 195,071 / b: -11,983
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 13,160s / Deklinace: 9° 55'26,443''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (48 to 73 ls), Water world (40 to 154 ls), Ammonia world (100 to 273 ls), Terraformable (38 to 75 ls)

Předpokládaná hodnota: 8 388 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by kjnpbr.

5 ships passed through 2MASS J05351346+0955253 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05351346+0955253 space in the last 24 hours.