2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321 2 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
262 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Renato Biago
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
4

Hmotností Země:
0,0079
Hvězdný rádius:
1 711 km

Povrchová teplota:
96 K

Gravitace:
0,11 G

Složení:
74,69% Ice
21,86% Rock
3,45% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
24,9 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-53,59°
Periapsida:
348,85°
Rychlost rotace:
25,0 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,3650 °

Materiály:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (14,3%) Ni (10,8%) Zn (3,9%) V (3,5%) Zr (1,7%) Te (1,0%) Sn (0,9%) W (0,8%)