2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321 2 a
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
262 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Renato Biago
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr
Docelowa efektywność:
4

Masy Ziemi:
0,0079
Promień:
1 711 km

Temperatura powierzchni:
96 K

Grawitacja:
0,11 G

Stały skład:
74,69% Ice
21,86% Rock
3,45% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
24,9 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
-53,59°
Argument perycentrum:
348,85°
Okres obrotu:
25,0 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
-0,3650 °

Materiały:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (14,3%) Ni (10,8%) Zn (3,9%) V (3,5%) Zr (1,7%) Te (1,0%) Sn (0,9%) W (0,8%)