2MASS J03283968+3117321 [#18257770521633]

Współrzędne

This system is located at: -389.09375 / -394.5625 / -975.65625

Współrzędne galaktyczne R: 1 122,042 / l: 158,258 / b: -20,588
Współrzędne równikowe Rektascensja: 3h 28m 39,367s / Deklinacja: 31° 17'31,243''


Poziom rezerwy: Dziewiczy

Strefa mieszkalna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (50 to 76 ls), Water world (41 to 160 ls), Ammonia world (105 to 285 ls), Terraformable (39 to 78 ls)

Szacowana wartość: 25 855 cr

Raport ruchu

This system was visited for the first time on EDSM by Surfat.

29 ships passed through 2MASS J03283968+3117321 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J03283968+3117321 space in the last 24 hours.