2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321 6
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
563 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Renato Biago
Předpokládaná hodnota:
504 CR

Hmotností Země:
2,5056
Hvězdný rádius:
10 204 km

Povrchová teplota:
67 K
Tlak na povrchu:
0,50805399 atmosfér

Gravitace:
0,98 G

Složení:
68,70% Ice
21,17% Rock
10,12% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
87,32% Helium
10,49% Nitrogen
2,19% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
808,7 d
Úhel zakřivení:
1,13 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-0,17°
Periapsida:
300,52°
Rychlost rotace:
1,0 d
Axiální náklon:
-0,2149 °