2MASS J05355200+0950293 [#676322157401]

100,00%
2MASS J05355200+0950293 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3789
Hvězdný radius:
0,5421
Stáří:
6 174 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 234 K