2MASS J05355200+0950293 [#676322157401]

Souřadnice

This system is located at: 403.5 / -323.4375 / -1482.40625

Galaktické souřadnice R: 1 570,017 / l: 195,227 / b: -11,889
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 51,830s / Deklinace: 9° 50'29,159''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (85 to 128 ls), Water world (70 to 270 ls), Ammonia world (176 to 480 ls), Terraformable (66 to 132 ls)

Předpokládaná hodnota: 1 207 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Wilfried von der Sieg on 18. 5. 2020 18:08:31.

3 ships passed through 2MASS J05355200+0950293 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05355200+0950293 space in the last 24 hours.