2MASS J03290149+3120208 [#13859455509505]

100,00%
2MASS J03290149+3120208 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4414
Hvězdný radius:
0,6082
Stáří:
1 468 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 522 K