2MASS J05350010+0946139 [#29263624414033]

100,00%
2MASS J05350010+0946139 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2617
Hvězdný radius:
0,4430
Stáří:
10 494 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 461 K
Vzdálenost k cíli:
19 064 ls
Předpokládaná hodnota:
516 CR

Hmotností Země:
3,3201
Hvězdný rádius:
10 659 km

Tlak na povrchu:
0,60 atmosfér

Gravitace:
1,19 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
20 K
2MASS J05350010+0946139 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
10 884 ls
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1367
Hvězdný radius:
0,2972
Stáří:
10 494 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 626 K