2MASS J05350010+0946139 [#29263624414033]

Souřadnice

This system is located at: 403.6875 / -330.78125 / -1488.15625

Galaktické souřadnice R: 1 577,019 / l: 195,177 / b: -12,108
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 34m 59,904s / Deklinace: 9° 46'16,503''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (40 to 60 ls), Water world (33 to 128 ls), Ammonia world (83 to 227 ls), Terraformable (31 to 63 ls)

Předpokládaná hodnota: 2 923 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by ExitonPi.

4 ships passed through 2MASS J05350010+0946139 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05350010+0946139 space in the last 24 hours.