Talta [#29258256754089]

100,00%
Talta / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2109
Hvězdný radius:
0,3731
Stáří:
11 212 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 259 K
SCR 1845-6357 B / T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
1 982 ls
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Hmotnosti Slunce:
0,0547
Hvězdný radius:
0,1311
Stáří:
11 614 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
741 K
Talta B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
11 734 000 000 000 Mt

Inner radius:
173 550 km
Outer radius:
915 940 km
Talta B 1 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 032 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0056
Hvězdný rádius:
1 487 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
55 K

Materiály:
S (23,4%) C (19,7%) Fe (16,1%) P (12,6%) Ni (12,2%) Cr (7,2%) Zn (4,4%) As (1,5%) Nb (1,1%) Y (1,0%) W (0,9%)
Talta B 2 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 023 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0047
Hvězdný rádius:
1 406 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
51 K

Materiály:
S (24,4%) C (20,5%) Fe (16,8%) P (13,1%) Ni (12,7%) Zn (4,6%) Ge (3,5%) As (1,6%) Nb (1,2%) W (0,9%) Sb (0,7%)
Talta B 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 967 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0052
Hvězdný rádius:
1 453 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
48 K

Materiály:
S (22,9%) C (19,3%) Fe (15,8%) P (12,3%) Ni (11,9%) Cr (7,1%) V (3,9%) Se (3,6%) Cd (1,2%) Nb (1,1%) Ru (1,0%)
Talta B 4 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 078 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0078
Hvězdný rádius:
1 658 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K

Materiály:
S (23,7%) C (19,9%) Fe (16,3%) P (12,7%) Ni (12,3%) Cr (7,3%) Ge (3,4%) As (1,5%) Cd (1,3%) W (0,9%) Sb (0,7%)
Talta B 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 078 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0076
Hvězdný rádius:
1 642 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
42 K

Materiály:
S (23,6%) C (19,8%) Fe (16,2%) P (12,7%) Ni (12,3%) Cr (7,3%) Ge (3,4%) Zr (1,9%) Cd (1,3%) Sn (1,1%) Tc (0,6%)