2MASS J05352072-0526157 [#64450412094465]

100,00%
2MASS J05352072-0526157 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 205 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2891
Hvězdný radius:
0,4553
Stáří:
9 464 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 704 K
2MASS J05352072-0526157 B / L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
111 750 ls
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Hmotnosti Slunce:
0,1641
Hvězdný radius:
0,3346
Stáří:
9 464 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
1 926 K