2MASS J05350015+0952408 [#9471878374297]

100,00%
2MASS J05350015+0952408 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Hmotnosti Slunce:
0,3633
Hvězdný radius:
0,5301
Stáří:
7 130 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
3 097 K