2MASS J03283968+3117321 [#18257770521633]

2MASS J03283968+3117321 3 c
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 134 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Sandro ya Anthos
First mapped for EDSM by:
HOKSILATO
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
822 km

Povrchová teplota:
34 K

Gravitace:
0,05 G

Složení:
82,32% Ice
16,09% Rock
1,59% Metal
Vulkanismus:
Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
4,1 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-0,05°
Periapsida:
326,66°
Rychlost rotace:
4,0 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,3458 °

Materiály:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Hg (0,5%)