2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

2MASS J05351446-0525020 5
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 276 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
2,0718
Hvězdný rádius:
9 605 km

Povrchová teplota:
31 K
Tlak na povrchu:
0,42166289 atmosfér

Gravitace:
0,91 G

Složení:
67,00% Ice
22,11% Rock
10,88% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Složení atmosféry:
89,33% Helium
8,43% Hydrogen
2,24% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
3 315,7 d
Úhel zakřivení:
2,56 au
Výstřednost dráhy:
0,0003
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
347,10°
Rychlost rotace:
0,7 d
Axiální náklon:
-0,1742 °