2MASS J05351446-0525020 [#295348122362873]

Souřadnice

This system is located at: 601.34375 / -436.46875 / -1083.40625

Galaktické souřadnice R: 1 313,731 / l: 209,032 / b: -19,405
Rovníkové koordináty: Stoupání 5h 35m 14,288s / Deklinace: -5° 25'1,966''


Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (24 to 37 ls), Water world (20 to 78 ls), Ammonia world (51 to 138 ls), Terraformable (19 to 38 ls)

Předpokládaná hodnota: 6 631 CR

Záznam letu

This system was visited for the first time on EDSM by Corbin Moran on 30. 11. 2014 17:29:48.

24 ships passed through 2MASS J05351446-0525020 space, including 0 ship in the last 7 days.

0 ship passed through 2MASS J05351446-0525020 space in the last 24 hours.