2MASS J05351446-0525020 [#295348122362873]

100,00%
2MASS J05351446-0525020 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2031
Hvězdný radius:
0,3744
Stáří:
12 428 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 085 K
Vzdálenost k cíli:
337 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,8346
Hvězdný rádius:
7 373 km

Tlak na povrchu:
1 535,45 atmosfér

Gravitace:
0,62 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Argon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
88 K
Vzdálenost k cíli:
453 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1592
Hvězdný rádius:
8 138 km

Tlak na povrchu:
0,24 atmosfér

Gravitace:
0,71 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
52 K
Vzdálenost k cíli:
587 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,1703
Hvězdný rádius:
8 161 km

Tlak na povrchu:
0,24 atmosfér

Gravitace:
0,71 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
45 K
Vzdálenost k cíli:
776 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,7522
Hvězdný rádius:
7 144 km

Tlak na povrchu:
0,13 atmosfér

Gravitace:
0,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K
2MASS J05351446-0525020 5 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
774 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6209
Hvězdný rádius:
6 738 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,56 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
39 K

Materiály:
S (23,1%) C (19,4%) Fe (15,9%) P (12,4%) Ni (12,0%) Cr (7,2%) V (3,9%) Ge (3,3%) Sn (1,0%) Y (1,0%) Hg (0,7%)
Vzdálenost k cíli:
1 127 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,6876
Hvězdný rádius:
6 916 km

Tlak na povrchu:
0,15 atmosfér

Gravitace:
0,58 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K
2MASS J05351446-0525020 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 130 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0552
Hvězdný rádius:
3 331 km

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
32 K

Materiály:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Ge (3,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) W (0,7%) Tc (0,4%)
2MASS J05351446-0525020 7 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 542 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,5082
Hvězdný rádius:
6 335 km

Tlak na povrchu:
0,01 atmosfér

Gravitace:
0,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
27 K

Materiály:
S (22,3%) C (18,8%) Fe (15,4%) P (12,0%) Ni (11,6%) Cr (6,9%) Mn (6,4%) V (3,8%) Mo (1,0%) Sn (1,0%) Te (0,8%)
2MASS J05351446-0525020 8 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 082 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,4093
Hvězdný rádius:
5 925 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,47 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
23 K

Materiály:
S (23,2%) C (19,5%) Fe (16,0%) P (12,5%) Ni (12,1%) Mn (6,6%) Zn (4,3%) Se (3,6%) Mo (1,0%) Hg (0,7%) Tc (0,6%)
2MASS J05351446-0525020 9 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
8 018 ls
Předpokládaná hodnota:
927 CR

Hmotností Země:
685,1376
Hvězdný rádius:
71 573 km

Gravitace:
5,44 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
120 K