2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

100,00%
2MASS J05351446-0525020 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Hmotnosti Slunce:
0,2031
Hvězdný radius:
0,3744
Stáří:
12 428 million years
Svítivost:
V

Povrchová teplota:
2 085 K
2MASS J05351446-0525020 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
33 659 000 000 000 Mt

Inner radius:
411 270 km
Outer radius:
1 418 500 km
2MASS J05351446-0525020 1 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
290 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2491
Hvězdný rádius:
5 078 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,39 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
64 K

Materiály:
S (23,5%) C (19,7%) Fe (16,0%) P (12,6%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) V (3,9%) Zr (1,9%) Cd (1,2%) Ru (1,0%) W (0,9%)
2MASS J05351446-0525020 2 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
388 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2268
Hvězdný rádius:
4 930 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,38 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
55 K

Materiály:
S (23,9%) C (20,1%) Fe (16,3%) P (12,9%) Ni (12,3%) V (4,0%) Se (3,7%) Ge (3,5%) Cd (1,3%) Nb (1,1%) Y (1,0%)
2MASS J05351446-0525020 3 / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
547 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,3587
Hvězdný rádius:
5 675 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,45 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (23,1%) C (19,4%) Fe (15,9%) P (12,4%) Ni (12,0%) Cr (7,2%) V (3,9%) Ge (3,4%) Sn (1,0%) Y (1,0%) Hg (0,7%)
2MASS J05351446-0525020 3 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
547 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0162
Hvězdný rádius:
2 237 km

Gravitace:
0,13 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
46 K

Materiály:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,7%) Ni (8,8%) Cr (5,3%) Mn (4,8%) V (2,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
Vzdálenost k cíli:
994 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4775
Hvězdný rádius:
8 752 km

Tlak na povrchu:
0,29 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
35 K
Vzdálenost k cíli:
1 276 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
2,0718
Hvězdný rádius:
9 605 km

Tlak na povrchu:
0,42 atmosfér

Gravitace:
0,91 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
31 K
2MASS J05351446-0525020 5 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 284 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1904
Hvězdný rádius:
4 952 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,32 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
30 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Se (4,3%) V (2,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%) Tc (0,4%)
Vzdálenost k cíli:
1 862 ls
Předpokládaná hodnota:
512 CR

Hmotností Země:
3,0492
Hvězdný rádius:
10 792 km

Tlak na povrchu:
0,59 atmosfér

Gravitace:
1,07 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Helium
Stav teraformace:
Not terraformable

Povrchová teplota:
25 K