2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

2MASS J05351446-0525020 3 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
547 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0162
Hvězdný rádius:
2 237 km

Povrchová teplota:
46 K

Gravitace:
0,13 G

Složení:
87,96% Ice
10,39% Rock
1,64% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
39,8 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
49,97°
Periapsida:
46,38°
Rychlost rotace:
40,7 d
Axiální náklon:
-0,2713 °

Materiály:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,7%) Ni (8,8%) Cr (5,3%) Mn (4,8%) V (2,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)