2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

2MASS J05351446-0525020 3 a
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
547 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0162
Promień:
2 237 km

Temperatura powierzchni:
46 K

Grawitacja:
0,13 G

Stały skład:
87,96% Ice
10,39% Rock
1,64% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
39,8 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
49,97°
Argument perycentrum:
46,38°
Okres obrotu:
40,7 d
Pochylenie osi:
-0,2713 °

Materiały:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,7%) Ni (8,8%) Cr (5,3%) Mn (4,8%) V (2,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)