2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

2MASS J05351446-0525020 4
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
994 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,4775
Hvězdný rádius:
8 752 km

Povrchová teplota:
35 K
Tlak na povrchu:
0,29235636 atmosfér

Gravitace:
0,78 G

Složení:
68,77% Ice
21,13% Rock
10,11% Metal
Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2 285,9 d
Úhel zakřivení:
2,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0033
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
215,88°
Rychlost rotace:
1,8 d
Axiální náklon:
-0,2795 °