2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

2MASS J05351446-0525020 4
Typ:
Icy body
Dystans do celu:
994 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
1,4775
Promień:
8 752 km

Temperatura powierzchni:
35 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,29235636 atmosfer

Grawitacja:
0,78 G

Stały skład:
68,77% Ice
21,13% Rock
10,11% Metal
Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
Neon-rich
Skład atmosfery:
97,56% Helium
2,44% Neon

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
2 285,9 d
Półoś wielka:
2,00 au
Ekscentryczność:
0,0033
Inklinacja:
0,00°
Argument perycentrum:
215,88°
Okres obrotu:
1,8 d
Pochylenie osi:
-0,2795 °