2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

2MASS J05351446-0525020 1
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
290 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2491
Hvězdný rádius:
5 078 km

Povrchová teplota:
64 K
Tlak na povrchu:
0,00410245 atmosfér

Gravitace:
0,39 G

Složení:
68,77% Ice
21,13% Rock
10,11% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Neon-rich
Složení atmosféry:
90,19% Nitrogen
9,81% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
358,5 d
Úhel zakřivení:
0,58 au
Výstřednost dráhy:
0,0007
Sklon dráhy:
-0,04°
Periapsida:
203,05°
Rychlost rotace:
1,8 d
Axiální náklon:
-0,1809 °

Materiály:
S (23,5%) C (19,7%) Fe (16,0%) P (12,6%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) V (3,9%) Zr (1,9%) Cd (1,2%) Ru (1,0%) W (0,9%)