2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

2MASS J05351446-0525020 1
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
290 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,2491
Promień:
5 078 km

Temperatura powierzchni:
64 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,00410245 atmosfer

Grawitacja:
0,39 G

Stały skład:
68,77% Ice
21,13% Rock
10,11% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thin Neon-rich
Skład atmosfery:
90,19% Nitrogen
9,81% Neon

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
358,5 d
Półoś wielka:
0,58 au
Ekscentryczność:
0,0007
Inklinacja:
-0,04°
Argument perycentrum:
203,05°
Okres obrotu:
1,8 d
Pochylenie osi:
-0,1809 °

Materiały:
S (23,5%) C (19,7%) Fe (16,0%) P (12,6%) Ni (12,1%) Cr (7,2%) V (3,9%) Zr (1,9%) Cd (1,2%) Ru (1,0%) W (0,9%)